معنی و ترجمه کلمه درشت نوشتن به انگلیسی درشت نوشتن یعنی چه

درشت نوشتن

engross

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها