معنی و ترجمه کلمه درشت نى به انگلیسی درشت نى یعنی چه

درشت نى

crus
shank
tibia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها