معنی و ترجمه کلمه درشت همگزار به انگلیسی درشت همگزار یعنی چه

درشت همگزار

macro assembler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها