معنی و ترجمه کلمه درشت به انگلیسی درشت یعنی چه

درشت

abrupt
brutish
coarse
coarse grained
crass
gross
gruff
harsh
hulking
jumbo
large
lump
macro
rough
sturdy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها