معنی و ترجمه کلمه درشکم ریختن به انگلیسی درشکم ریختن یعنی چه

درشکم ریختن

paunch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها