معنی و ترجمه کلمه درشکه اى که براى مسافرجویى هسته مى رود به انگلیسی درشکه اى که براى مسافرجویى هسته مى رود یعنی چه

درشکه اى که براى مسافرجویى هسته مى رود

crawler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها