معنی و ترجمه کلمه درشکه بچگانه به انگلیسی درشکه بچگانه یعنی چه

درشکه بچگانه

perambulator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها