معنی و ترجمه کلمه درشکه چهارچرخه و دو اسبه به انگلیسی درشکه چهارچرخه و دو اسبه یعنی چه

درشکه چهارچرخه و دو اسبه

hackney coach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها