معنی و ترجمه کلمه درشکه کرایه به انگلیسی درشکه کرایه یعنی چه

درشکه کرایه

hack
hackney

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها