معنی و ترجمه کلمه درشکه یا کالسکه سبک و کوچک یک اسبه به انگلیسی درشکه یا کالسکه سبک و کوچک یک اسبه یعنی چه

درشکه یا کالسکه سبک و کوچک یک اسبه

cariole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها