معنی و ترجمه کلمه درشگفت شدن به انگلیسی درشگفت شدن یعنی چه

درشگفت شدن

admire
wonder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها