معنی و ترجمه کلمه درشگفت به انگلیسی درشگفت یعنی چه

درشگفت

agape
astonished

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها