معنی و ترجمه کلمه درطاق نیسان گذاردن به انگلیسی درطاق نیسان گذاردن یعنی چه

درطاق نیسان گذاردن

disremember

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها