معنی و ترجمه کلمه درطرف چپ به انگلیسی درطرف چپ یعنی چه

درطرف چپ

left

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها