معنی و ترجمه کلمه درطول ساحل به انگلیسی درطول ساحل یعنی چه

درطول ساحل

coastwise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها