معنی و ترجمه کلمه درطول قطر به انگلیسی درطول قطر یعنی چه

درطول قطر

diametrically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها