معنی و ترجمه کلمه درعلم الهیات بحث کردن به انگلیسی درعلم الهیات بحث کردن یعنی چه

درعلم الهیات بحث کردن

theologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها