معنی و ترجمه کلمه درعین حال به انگلیسی درعین حال یعنی چه

درعین حال

yet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها