معنی و ترجمه کلمه درفشار به انگلیسی درفشار یعنی چه

درفشار

straightlaced
straitlaced

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها