معنی و ترجمه کلمه درفش به انگلیسی درفش یعنی چه

درفش

awl
banner
bradawl
oriflamme
vexillum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها