معنی و ترجمه کلمه درقاب یا چهار چوب گذاشتن به انگلیسی درقاب یا چهار چوب گذاشتن یعنی چه

درقاب یا چهار چوب گذاشتن

box

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها