معنی و ترجمه کلمه درقفس یا جعبه گذاردن به انگلیسی درقفس یا جعبه گذاردن یعنی چه

درقفس یا جعبه گذاردن

encase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها