معنی و ترجمه کلمه درقوطى کنسرو شده به انگلیسی درقوطى کنسرو شده یعنی چه

درقوطى کنسرو شده

canned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها