معنی و ترجمه کلمه درلفافه پیچیدن به انگلیسی درلفافه پیچیدن یعنی چه

درلفافه پیچیدن

cloak
enfold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها