معنی و ترجمه کلمه درلفاف گذاشتن به انگلیسی درلفاف گذاشتن یعنی چه

درلفاف گذاشتن

envelop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها