معنی و ترجمه کلمه درمانده و بیچاره شدن به انگلیسی درمانده و بیچاره شدن یعنی چه

درمانده و بیچاره شدن

prostrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها