معنی و ترجمه کلمه درماندگى به انگلیسی درماندگى یعنی چه

درماندگى

inability
insolvence
insolvency
prostration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها