معنی و ترجمه کلمه درمانى به انگلیسی درمانى یعنی چه

درمانى

remedial
therapeutic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها