معنی و ترجمه کلمه درمانگاه به انگلیسی درمانگاه یعنی چه

درمانگاه

clinic
infirmary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها