معنی و ترجمه کلمه درمان با اشعه مجهول به انگلیسی درمان با اشعه مجهول یعنی چه

درمان با اشعه مجهول

x ray therapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها