معنی و ترجمه کلمه درمان به وسیله مالش استخوان و مفاصل به انگلیسی درمان به وسیله مالش استخوان و مفاصل یعنی چه

درمان به وسیله مالش استخوان و مفاصل

osteopathy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها