معنی و ترجمه کلمه درمان به وسیله نیروى تشعشعى به انگلیسی درمان به وسیله نیروى تشعشعى یعنی چه

درمان به وسیله نیروى تشعشعى

radiotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها