معنی و ترجمه کلمه درمان دارویى به انگلیسی درمان دارویى یعنی چه

درمان دارویى

chemotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها