معنی و ترجمه کلمه درمان شدن به انگلیسی درمان شدن یعنی چه

درمان شدن

treat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها