معنی و ترجمه کلمه درمان شناسى به انگلیسی درمان شناسى یعنی چه

درمان شناسى

aceology
therapeusis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها