معنی و ترجمه کلمه درمان ناپذیر به انگلیسی درمان ناپذیر یعنی چه

درمان ناپذیر

immedicable

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها