معنی و ترجمه کلمه درمان پذیر به انگلیسی درمان پذیر یعنی چه

درمان پذیر

remediable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها