معنی و ترجمه کلمه درمان کردن به انگلیسی درمان کردن یعنی چه

درمان کردن

remedy
treat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها