معنی و ترجمه کلمه درمان به انگلیسی درمان یعنی چه

درمان

order
remedy
therapy
treatment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها