معنی و ترجمه کلمه درمحفظه یا حفره قرار گرفته به انگلیسی درمحفظه یا حفره قرار گرفته یعنی چه

درمحفظه یا حفره قرار گرفته

capsulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها