معنی و ترجمه کلمه درمحلى گذاردن به انگلیسی درمحلى گذاردن یعنی چه

درمحلى گذاردن

situate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها