معنی و ترجمه کلمه درمرحله اول به انگلیسی درمرحله اول یعنی چه

درمرحله اول

firstly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها