معنی و ترجمه کلمه درمرکز جمع کردن به انگلیسی درمرکز جمع کردن یعنی چه

درمرکز جمع کردن

centralize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها