معنی و ترجمه کلمه درمرکز قرار گرفتن به انگلیسی درمرکز قرار گرفتن یعنی چه

درمرکز قرار گرفتن

center
centre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها