معنی و ترجمه کلمه درمعبد قرار دادن به انگلیسی درمعبد قرار دادن یعنی چه

درمعبد قرار دادن

shrine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها