معنی و ترجمه کلمه درمعرض نهاده به انگلیسی درمعرض نهاده یعنی چه

درمعرض نهاده

exposed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها