معنی و ترجمه کلمه درمعرض گذارى به انگلیسی درمعرض گذارى یعنی چه

درمعرض گذارى

disposal
disposure
exposure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها