معنی و ترجمه کلمه درمعرض گذاشتن به انگلیسی درمعرض گذاشتن یعنی چه

درمعرض گذاشتن

expose
subject

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها