معنی و ترجمه کلمه درمنه به انگلیسی درمنه یعنی چه

درمنه

sagebrush
santonica

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها