معنی و ترجمه کلمه درمکانى به انگلیسی درمکانى یعنی چه

درمکانى

somewhere
somewheres
somewhither

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها